Asianajo­toimisto Kajaanissa

Asianajaja Risto Ylisirniö palveluksessasi

Asianajotoimistoni tarjoaa oikeudellisia palveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Toimistoni sijaitsee Kajaanin ydinkeskustassa osoitteessa: Kauppakatu 28 A 7, 87100 KAJAANI.

Asianaja­jasta

Olen syntynyt 1961, valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 1984, saanut varatuomarin arvonimen 1986 ja suorittanut asianajotutkinnon 1991.

Työkokemukseni koostuu tutkinnon suorittamisen jälkeen auskultoinnista Kuusamon tuomiokunnassa, yleisen oikeusavustajan sijaisuudesta Kajaanissa ja vuodesta 1988 itsenäisestä ammatinharjoittamisesta omassa lakiasiaintoimistossa ja vuoden 1991 alusta lähtien omassa asianajotoimistossa.

Lakimies­palvelut

Toimistoni painopistealueet ovat perhe- ja perintöoikeudessa sekä työ-, vahingonkorvaus- ja rikosoikeudessa. Toimistoni hoitaa myös yksityishenkilöiden ja yritysten maksukyvyttömyyteen liittyviä asioita kuten velkajärjestelyjä ja konkursseja.

Palvelen myös ruotsin ja englannin kielellä. Tulkkaus muilla kielillä järjestetään tarvittaessa.

Ennen toimeksiannon tekemistä selvitän asian hoidosta aiheutuvat kustannukset ja mahdollisuutesi saada oikeusapua valtion varoista tai oikeusturvavakuutuksen käyttömahdollisuuden.

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Asian­ajaja

Suomen Asianajajaliitto

Asianajaja on asianajajaluetteloon hyväksytty lakimies, jolla on säädetty kokemus ja taito. Asianajajan toimintaa valvovat asianajajaliitto ja oikeuskansleri. Asianajotoimistot antavat myös julkista oikeusapua kaikissa oikeudenkäyntiasioissa.

Kysy lisää palveluista

Kysy lisää palveluista. Palaan asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse