Perhe­oikeus

Tyypillisiä perintö- ja perheoikeuteen liittyviä toimeksiantoja ovat perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot ja ositukset, testamentit sekä lapsia koskevat elatus-, tapaamisoikeus- ja huoltoriidat.

Vahingon­korvausasiat luotettavasti

Vahingonkorvausasioissa toimeksiantoja ovat mm. asuntokauppariidat ja erilaiset sopimusriidat. Työsuhteen päättymistä koskevissa irtisanomis-/purkamisjutuissa toimistoni on toiminut niin työntekijöiden kuin työnantajien edustajina. Toimistoni on hoitanut myös avoliiton päättymiseen liittyviä omaisuusriitoja, velkomisasioita sekä muita riita-asioita tuomioistuimissa.

Rikos­asiat kokemuksella

Ollessasi rikosasiassa asianomistajana tai syytettynä, voit kääntyä toimistoni puoleen. Mikäli epäilet rikoksen tapahtuneen, ja tarvitset apua tutkintailmoituksen laadinnassa, voit ottaa yhteyttä. Sinulla on oikeus avustajan käyttöön jo rikosasian esitutkintavaiheessa niin asianomistajana kuin rikoksesta epäiltynä. Mikäli tarvitset apua lähestymiskieltoasiassa voit kääntyä toimistoni puoleen.

Maksukyvyttömyys

Olen toiminut sadoissa yksityishenkilön velkajärjestelyissä selvittäjänä sekä toiminut lukuisissa konkurssipesissä pesänhoitajana.

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset asianajajaa edellä mainituissa asioissa.

Kysy lisää palveluista

Kysy lisää palveluista. Palaan asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse